เว็บไซต์เก่า

2021 NCKU Overseas Week จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

MU DENT faculty of dentistry

2021 NCKU Overseas Week จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

“Case study of young talent cultivation in Taiwan and Southeast Asia”

วันและเวลา : Wednesday December 1, 2021
01.30 – 03.00 pm (Thailand time)

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/13WfAGeOc-033lX1OQIS–17wbRW-d_IngOPo45rTth8/edit

“Facing the challenge of Covid-19 into opportunity for research”

วันและเวลา : Thursday December 2, 2021
9.00-10.30 am (Thailand time)

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgC-Au_HCdUflae6sd57OuO6v8cfiibFDGogvlumF8xZ5CfQ/viewform?usp=sf_link

“COVID-19 is shifting from pandemic to endemic – but what does that mean for Higher Education Institutions?”

วันและเวลา : Friday December 3, 2021
01.15 – 02.45 pm (Thailand time)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link: https://www.facebook.com/NCKUOHinMalaysia/
(NCKU Overseas Hub in Malaysia)