เว็บไซต์เก่า

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และ พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center และงานประชุมวิชาการ MU – NCKU Symposium 2018 ในหัวข้อ “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”

MU DENT faculty of dentistry

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และ พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center และงานประชุมวิชาการ MU – NCKU Symposium 2018 ในหัวข้อ “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”