เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานประชุม MU-NCKU Week 2019 Perspective in MU-NCKU Medical and Dental Innovation

MU DENT faculty of dentistry

งานประชุม MU-NCKU Week 2019 Perspective in MU-NCKU Medical and Dental Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://op.mahidol.ac.th/ir/symposium/