เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 International Conference on Future Healthcare and Economic Development” (Smart Healthcare and Medical Innovation for the New Normal)

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 International Conference on Future Healthcare and Economic Development” (Smart Healthcare and Medical Innovation for the New Normal)

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน

วัน-เวลาที่ประชุม

22-26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00-16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link : https://2021fhed-2.mystrikingly.com/

และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ link : https://reurl.cc/1ob9mW