เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Webinar on Oral cancer: diagnosis and treatment post Covid19

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Webinar on Oral cancer: diagnosis and treatment post Covid19

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี รศ. ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

วันเวลาที่จัดงาน : วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
เวลา : 13.00 น. – 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/j9pzn4AWkbWuJ8yD9

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 2640 172 4680
Password : 01262022DTMU

FACEBOOK LIVE : NCKU Overseas Hub in Thailand