เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “COVID-19: Challenges for Social Innovation”

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “COVID-19: Challenges for Social Innovation”

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ (ที่ปรึกษาคณบดี)
ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to COVID-19”
และมี รศ. ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.30 น. – 15.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/MpzrkyPGMcky7XwRA

และสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : Facebook: NCKU Overseas Hub in Thailand (https://www.facebook.com/NCKUOHinThailand/)