เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดยมี ผศ. ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgC-Au_HCdUflae6sd57OuO6v8cfiibFDGogvlumF8xZ5CfQ/viewform

และสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ :
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma11a2d93d1e5ac962627d69e51231e20 และ

https://www.facebook.com/NCKUOHinThailand

(Facebook: NCKU Overseas Hub in Thailand)