เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดยมี ผศ. ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgC-Au_HCdUflae6sd57OuO6v8cfiibFDGogvlumF8xZ5CfQ/viewform

และสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ :
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma11a2d93d1e5ac962627d69e51231e20 และ

https://www.facebook.com/NCKUOHinThailand

(Facebook: NCKU Overseas Hub in Thailand)