เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “COVID-19 is shifting from pandemic to endemic – but what does that mean for Higher Education Institutions?”

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “COVID-19 is shifting from pandemic to endemic – but what does that mean for Higher Education Institutions?”

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดยมี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ร่วมอภิปราย (Panelist)

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 13.15 น. – 14.45 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3pEoe6i