เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 NCKU-UMP International Conference on Digital Dentistry”

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 NCKU-UMP International Conference on Digital Dentistry”

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วัน-เวลาที่ประชุม :
21 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00-16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

Platform: Cisco Webex and Livestream on Facebook Fanpage:
https://www.facebook.com/NCKU.OVERSEASHUB.VIETNAM

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link:
http://overseashubs.ncku.edu.tw/news-detail.php?Key=68&C=VN&CC=16

และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ link:
https://docs.google.com/forms/d/1j4lKYtjkZr51nJecb4aN1Zx5TRS8tvdz8_9iiFjIufM/edit?usp=drive_web