เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ Experience Sharing from New Southbound International Students “Life and Learning at NCKU”

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ Experience Sharing from New Southbound International Students “Life and Learning at NCKU”

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เวลา 12.30 – 14.30 (ตามเวลาประเทศไทย)

ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://reurl.cc/oexqxl