เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘2022 NCKU Online Holiday School Program – Introduction to Biomedical Mechanics’ จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘2022 NCKU Online Holiday School Program – Introduction to Biomedical Mechanics’ จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan

วันและเวลาที่จัดงาน :

20-27 มิถุนายน 2565
เวลา 08.00 – 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

โดยวันที่ 27 มิถุนายน จะจัดขึ้นระหว่างเวลา 07.00 – 16.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ได้ที่: https://forms.gle/d2qHqj71XxE9PUxU9
โดย link สำหรับการเข้าร่วมงาน จะถูกจัดส่งให้ผ่านทางอีเมล ที่ใช้ในการลงทะเบียน