เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย Raman Confocal Microscope (สำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และโมเลกุล)

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย Raman Confocal Microscope (สำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และโมเลกุล)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริการเพื่อการวิจัย

วันเวลาที่เริ่มงาน :
27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ห้องประชุมชั้น 5

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfPEb6GhQOqSkkmB0srzPdrTG-UyrraOlj5oIfBKwOZrFZaQ/viewform