เว็บไซต์เก่า

กำหนดการงานประชุมวิชาการ 2019 MU-NCKU Week at MU

MU DENT faculty of dentistry

กำหนดการงานประชุมวิชาการ 2019 MU-NCKU Week at MU

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล