เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความเร็วสูงพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง (PCR-Real Time Detection System)

(PCR-Real Time Detection System)

รุ่น : Biorad CFX96TM

ผู้ผลิต : Singapore

รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-043

สมบัติเฉพาะ :

สำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค PCR แบบ  PCR-Real Time และสามารถ แสดงผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ทันทีหลังปฏิกิริยา PCR

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email