เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิดสามกระบอกตา (Light Microscope)

(Light Microscope)

รุ่น : Nikon Eclipse E-400 Pol จอภาพ CoolPIX990

ผู้ผลิต : Nikon, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-093

สมบัติเฉพาะ :

เป็นกล้อง DSLR ความละเอียด 16.2 ล้านพิกเซล หน้าจอ 3 นิ้ว หน้าจอหมุนได้รอบทิศถ่ายวีดีโอ แบบ Full HD ใช้ถ่ายภาพชิ้นงานตัวอย่างที่มีขนาดความบางประมาณ 100 ไมครอน โดยใช้ไฟส่องสว่างทางด้านล่าง (Lower light) สามารถปรับให้เป็นสีรุ้งปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าชิ้นงานมีความหนา ต้องใช้ไฟส่องสว่างด้านบน (Upper light) สามารถดูโครงสร้าง และถ่ายภาพชิ้นงานที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนและหลังได้

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email