เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องวัดมิติวัสดุ (Measuring Microscope)

(Measuring Microscope)

รุ่น : MM-11

ผู้ผลิต : Nikon, Tokyo, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-36-078

สมบัติเฉพาะ :

วัดขนาดของชิ้นงานได้ในแนวแกน X, Y และ Z ด้วยกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า และเลนส์วัตถุ 3 เท่า ในระยะทำงาน 75 มิลลิเมตร แท่นวางชิ้นงานเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y มีระยะการวัด 30 มิลลิเมตร และหมุนรอบได้ 360 องศา ระยะการวัดแกน Z ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววาสนา วิชัย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email