เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องวัดความขรุขระผิว (Surface Roughness Tester)

(Surface Roughness Tester)

รุ่น : Talysurf series 2

ผู้ผลิต : Tylor-Hobson Ltd., Leicester, England

รหัสครุภัณฑ์ : DT-39-062

สมบัติเฉพาะ :

หัววัดเป็นแบบสัมผัสผิววัสดุด้วยแรงกด 1 มิลลินิวตัน (100 มิลลิกรัม) ระยะทำงาน 50 มิลลิเมตร อัตราเคลื่อนที่ขณะวัด 0.5 และ 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ± 5% ประมวลผล Surface Finish Parameters ได้แก่ Primary (Profile) Parameter, Roughness Parameter, Waviness Parameter, R+W Parameter

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email