เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดความเร็วสูง

(High Speed Centrifugation)

รุ่น : Microfuge® 18 Centrifuge

ผู้ผลิต : Germany

รหัสครุภัณฑ์ : ร-48-114

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงที่สามารถทำความเร็วรวมได้สูง โดยทำความเร็วรอบได้สูงสุด 14,000 รอบต่อ นาที (rpm) เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการปั่นให้ตัวอย่างตกตะกอนในระยะเวลาอันสั้น

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email