เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบพลวัต

(Dynamic Universal Testing Machine)

รุ่น : E3000

ผู้ผลิต : Instron, Coronation Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3SY, UK

รหัสครุภัณฑ์ : 2-64-409000007230

สมบัติเฉพาะ :

สามารถทดสอบแรงแบบสถิติ (Static) ได้สูงสุด 2,000 นิวตัน และทดสอบแรงแบบพลวัต (Dynamic) ได้สูงสุด 3,000 นิวตัน กระบอกส่งกำลัง (Actuator) ทำงานด้วยระบบไฟฟ้ามีช่วงชัก 60 มิลลิเมตร ชุดปากจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานแบนที่ความหนาขนาด 0-12 มิลลิเมตร และชิ้นงานกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3-12 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email