เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างฟันพร้อมอุปกรณ์

(Automatic Cutting Machine)

รุ่น : Accutom-50

ผู้ผลิต : Struers, Compenhagen, Denmark

รหัสครุภัณฑ์ : DT-43-002 (S-43-001)

สมบัติเฉพาะ :

 ใบตัดหมุนด้วยความเร็ว 300-500 รอบต่อนาทีปรับความเร็วได้ครั้งละ 100 รอบต่อนาที  อัตราป้อนชิ้นงาน เข้าหาใบตัดปรับได้ครั้งละ  0.005 มม. ต่อวินาที  ระหว่าง  0.005 ถึง 3.000 มม. ต่อวินาที หรือปรับแรงกดได้ 3 ระดับที่  Low 20N, Medium – 40N และ High – 60N ปรับ ตำแหน่งชิ้นตัวอย่าง ป้อนสู่ใบตัดใน แนวแกน Y ได้ครั้งละ 0.01 มม. ในระยะ 105 มม. แนวแกน x  ได้ครั้งละ  0.005 มม. ในระยะ 60 มม.

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email