เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ

(Highspeed cutting machine)

รุ่น : ACCUTOM -100

ผู้ผลิต : Struers , Copenhagen, Denmark

รหัสครุภัณฑ์ : 2-65-409000010746

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องตัดตัวอย่างชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงานจำพวกโลหะ อโลหะ กระดูก ฟัน แผ่นพีซีบี ไฟเบอร์ แร่ธาตุ คอนกรีต สามารถปรับตั้ง
ความเร็วรอบของใบตัดได้ตั้งแต่ 300 ถึง 5,000 รอบต่อนาที โดยปรับละเอียดช่วงละ 50 รอบต่อนาที
สามารถปรับตั้งความเร็วในการเคลื่อนที่ของใบตัดได้ตั้งแต่ 0.005 ถึง 3 มิลลิเมตรต่อวินาที โดยปรับละเอียดช่วงละ 0.005 มิลลิเมตรต่อวินาที สามารถตัดชิ้นงานได้โตสูงสุดไม่เกิน 54 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6

Facebook
Twitter
Email