เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องตรวจวัดกลิ่นปากและลมหายใจมีกลิ่น

(Halimeter)

รุ่น : RH-17 series

ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา

รหัสครุภัณฑ์ : ร-46-004

สมบัติเฉพาะ :

ใช้วัดกลิ่นปากที่มีสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นายศรุต ไทยรัตน์, นายภูวนัย ภูษิต

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email