เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องขัดผิวตัวอย่าง(Polishing Machine)

(Polishing Machine

รุ่น : RotoPol-21

ผู้ผลิต : Struers, Copenhagen, Denmark

รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-083

สมบัติเฉพาะ :

จานขัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ปรับความเร็วรอบได้ 150 และ 300 รอบต่อนาที มีระบบน้ำไหลผ่านจานขัด

ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email