เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา การศึกษา วิจัย โรงพยาบาล ส่วนงาน เพื่อสังคม เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความเร็วสูงพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง (PCR-Real Time Detection System)

(PCR-Real Time Detection System)

รุ่น : Biorad CFX96TM

ผู้ผลิต : Singapore

รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-043

สมบัติเฉพาะ :

สำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค PCR แบบ  PCR-Real Time และสามารถ แสดงผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ทันทีหลังปฏิกิริยา PCR

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email