เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิดสามกระบอกตา (Light Microscope)

(Light Microscope)

รุ่น : Nikon Eclipse E-400 Pol จอภาพ CoolPIX990

ผู้ผลิต : Nikon, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-093

สมบัติเฉพาะ :

เป็นกล้อง DSLR ความละเอียด 16.2 ล้านพิกเซล หน้าจอ 3 นิ้ว หน้าจอหมุนได้รอบทิศถ่ายวีดีโอ แบบ Full HD ใช้ถ่ายภาพชิ้นงานตัวอย่างที่มีขนาดความบางประมาณ 100 ไมครอน โดยใช้ไฟส่องสว่างทางด้านล่าง (Lower light) สามารถปรับให้เป็นสีรุ้งปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าชิ้นงานมีความหนา ต้องใช้ไฟส่องสว่างด้านบน (Upper light) สามารถดูโครงสร้าง และถ่ายภาพชิ้นงานที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนและหลังได้

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email