ผศ. ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์

Title : Assistant Professor
 

ท.บ.,

ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),

ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

 

Expertise : – Oral and Maxillofacial Surgery
    – Orthognathic Surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : yutthasak.kri@mahidol.ac.th

 

ผลงานวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment