ผศ. ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์

 

ท.บ., M.S. (Oral Biology),Cert. in Prosthodontics. ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม (ทันตกรรมประดิษฐ์)

 

E-mail : dtwld@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment