ผศ. ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

-พ.ศ. 2529 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2531 ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2539 Cert. in Operative Dentistry,
Indiana University Purdue University Indianapolis, U.S.A.
-พ.ศ. 2540 M.S.D. (Operative Dentistry),
Indiana University Purdue University Indianapolis, ประเทศสหรัฐอเมริกา
-พ.ศ. 2542 Diplomate, American Board of Operative Dentistry
-พ.ศ. 2556 อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา

 

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 26

 

EMAIL : watcharaporn.kup@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

 

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment