ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

Name (English) : Visaluk Punyawattananon
Name (Thai) : อ. ทพ.วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์

 

Title : Lecturer

 

Education : ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (DDS)

 

Educational leaved for : –

 

Expertise : 

 

Contact Address : Maxillofacial Prosthodontics, Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7887#7735-7737

 

E-Mail : visaluk.pun@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment