รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เรื่อง : แปรงฟันไม่ถูกวิธีมีแต่ผลเสีย ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3b9tqFd

 

เรื่อง : แปรงฟันไม่ถูกวิธีมีแต่ผลเสีย ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2Xvum2S

 

เรื่อง : สุขภาพฟันที่ดี
link : https://bit.ly/2Xze1Ks

 

เรื่อง : สุขภาพช่องปากกับคุณภาพชีวิต
link : https://bit.ly/2V6a6Dl

 

เรื่อง : อุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน
link : https://bit.ly/2K3RM7p

 

เรื่อง : ฟันแตก ฟันหัก ทำอย่างไรดี ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3agVvcI

 

เรื่อง : ฟันแตก ฟันหัก ทำอย่างไรดี ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2V9xY91

 

เรื่อง : ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
link : https://bit.ly/2yemAzK

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับทันตกรรมเด็ก

เรื่อง : อย่ามองข้ามฟันน้ำนมผุ ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3cv0dVN

 

เรื่อง : อย่ามองข้ามฟันน้ำนมผุ ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2VahqxD

 

เรื่อง : ฟลูออไรด์สำหรับเด็ก ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3a8EPDZ

 

เรื่อง : ฟลูออไรด์สำหรับเด็ก ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3a54VHT

 

เรื่อง : เมื่อลูกรักกลัวหมอฟัน
link : https://bit.ly/3abuY0j

 

เรื่อง : การเคลือบหลุมฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2xv0Xv4

 

เรื่อง : การเคลือบหลุมฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3a4SBaI

 

เรื่อง : แผลร้อนในภายในปากสำหรับเด็ก
link : https://bit.ly/2Vvv1OZ

 

เรื่อง : ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก
link : https://bit.ly/3ckwzSV

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับทันตกรรมจัดฟัน

เรื่อง : ปัญหาระหว่างการจัดฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2V8g1b2

 

เรื่อง : ปัญหาระหว่างการจัดฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2K5g94J

 

เรื่อง : การจัดฟันด้านใน
link : https://bit.ly/2RAyElG

 

เรื่อง : อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2z5iYRf

 

เรื่อง : อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2RBeesD

 

เรื่อง : รู้ก่อนจัดฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2XAUcSZ

 

เรื่อง : รู้ก่อนจัดฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3ci8z2M

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับทันตกรรมรากเทียม

เรื่อง : ทันตกรรมรากเทียม ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3chT5Ma

 

เรื่อง : ทันตกรรมรากเทียม ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3cor59P

 

เรื่อง : รากฟันเทียมกับวัสดุไทเทเนียม
link : https://bit.ly/2RGnwnn

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับทันตกรรมประดิษฐ์

เรื่อง : ฟันเทียมเถื่อน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2yjyN6s

 

เรื่อง : ฟันเทียมเถื่อน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2yks5Na

 

เรื่อง : ฟันเทียมทั้งปาก ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2K6KQXg

 

เรื่อง : ฟันเทียมทั้งปาก ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2VxARiP

 

เรื่อง : อะไรคือการทำครอบฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3epl1zu

 

เรื่อง : อะไรคือการทำครอบฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/34Di0qK

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

เรื่อง : วัสดุอุด หลุด แตก เสียหาย
link : https://bit.ly/2VyG2z6

 

เรื่อง : อาการมันฟ้อง ต้องรักษาคลองรากฟัน
link : https://bit.ly/3epjiu0

 

เรื่อง : การฟอกสีฟัน การเคลือบฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2REB8Qd

 

เรื่อง : การฟอกสีฟัน การเคลือบฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3ciXG0z

 

เรื่อง : การรักษารากฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2XDz2Uu

 

เรื่อง : การรักษารากฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2XBZDBi

 

เรื่อง : ช่องว่างระหว่างฟัน
link : https://bit.ly/3ehUtjP

 

เรื่อง : การอุดฟันสำคัญไฉน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2XAdXKw

 

เรื่อง : การอุดฟันสำคัญไฉน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3baG1Iv

 

เรื่อง : ฟันตาย
link : https://bit.ly/2xxYDTX

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เรื่อง : Dental CT
Link : https://bit.ly/3agOfO1

 

เรื่อง : หญิงมีครรภ์กับการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
link : https://bit.ly/3chZwii

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับวิทยาระบบบดเคี้ยว

เรื่อง : อาการนอนกรน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2RUv5Hp

 

เรื่อง : อาการนอนกรน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/34BX2Zv

 

เรื่อง : ขากรรไกรค้าง ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2RFaIgY

 

เรื่อง : ขากรรไกรค้าง ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2Vdrk1L

 

เรื่อง : นอนกัดฟัน
link : https://bit.ly/2yXpVU5

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

เรื่อง : คราบหินปูน
link : https://bit.ly/3aeN7tT

 

เรื่อง : ภยันตรายที่คุณอาจไม่รู้ ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2V7Sqal

 

เรื่อง : ภยันตรายที่คุณอาจไม่รู้ ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2K5rWA1

 

เรื่อง : โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2xmfclZ

 

เรื่อง : โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2K2YYRg

 

เรื่อง : สัญญาณของโรคเหงือก ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2xtSjNe

 

เรื่อง : สัญญาณของโรคเหงือก ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2V9jO7M

 

เรื่อง : สาเหตุการปวดฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3bcCRnx

 

เรื่อง : สาเหตุการปวดฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3b6HTBQ

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เรื่อง : ผ่าฟันคุด ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/3a6PuPH

 

เรื่อง : ผ่าฟันคุด ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/3a9lVgf

 

เรื่อง : ผ่าฟันคุด ตอนที่ 3
link : https://bit.ly/2K8r1io

 

เรื่อง : การปลูกถ่ายฟัน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/2wJymSo

 

เรื่อง : การปลูกถ่ายฟัน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2ykCBE8

 

เรื่อง : ฟันเกิน
link : https://bit.ly/2z2Tzrg

 

เรื่อง : มะเร็งในช่องปาก ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/34H3dM2

 

เรื่อง : มะเร็งในช่องปาก ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2Vtg2Fw

 

เรื่อง : มะเร็งในช่องปาก ตอนที่ 3
link : https://bit.ly/2wKp8W2

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับเภสัชวิทยา

เรื่อง : ข้อพึงระวังเมื่อใช้ยา
link : https://bit.ly/2RFnwnx

 

เรื่อง : มารู้จักยาปฏิชีวนะ
link : https://bit.ly/3cqa7YJ

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก สำหรับกายวิภาคศาสตร์

เรื่อง : เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันสำคัญไฉน ตอนที่ 1
link : https://bit.ly/34EHlkj

 

เรื่อง : เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันสำคัญไฉน ตอนที่ 2
link : https://bit.ly/2RE5GkW