ชื่อร้าน

M Dent Shop

ที่ตั้ง

บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อร้าน

M Dent Food Center

ที่ตั้ง

บริเวณด้านในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อร้าน

ศูนย์อาหารสวัสดิการ ทันตะฯมหิดล

ที่ตั้ง

บริเวณชั้น 2 อาคารพลีคลินิก

ชื่อร้าน

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง

บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อร้าน

D’ORO COFFEE

ที่ตั้ง

บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อร้าน

ร้านถ่ายเอกสาร

ที่ตั้ง

บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อร้าน

Dairy Queen

ที่ตั้ง

บริเวณด้านในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อร้าน

Auntie Anne’s

ที่ตั้ง

บริเวณด้านในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อร้าน

Sweet Bakery

ที่ตั้ง

บริเวณลานเอนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1