โครงการ Student Exchange Program at University of Iceland

 

โครงการ Student Exchange Program at University of Iceland สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ช่วง Autumn 2018 (ส.ค. – ธ.ค. 61)

หรือช่วง Spring 2019 (ม.ค. – พ.ค. 62)

 

 

คุณสมบัติ

 

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษา
– มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 79 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://english.hi.is/university/prospective_exchange_students

และขอให้ผู้สนใจส่ง CV, Transcript, มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 6 ก.พ. 61 (สำหรับAutumn 2018)

หรือ 23 มิ.ย. 61 (สำหรับ Spring 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment