ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B11 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment