ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.35 – 14.05 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

Meeting ID: 842 7522 3840

Password: addt

ลงข่าว ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment