ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.35 – 10.05 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

Meeting ID: 842 7522 3840
Password : addt

ลงข่าว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment