ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number: 579 076 571
Password : –

ลงข่าว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment