ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชั้น 13

ลงข่าว ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment