ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment