ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
Meeting number: 860 7163 9566
Password: 781468

ลงข่าว ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment