ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 09.30 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 919 076 590

Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment