ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 2644 500 1578

Password: endo2021

ลงข่าว ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment