ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 2640 118 1005

Password: OPMS

ลงข่าว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment