ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment