ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code) : 158 992 3792

Password: Endol2021

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment