ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code) : 574 072 623

Password:

ลงข่าว ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment