ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code) : 2641 854 8704

Password: Geriatric62

ลงข่าว ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment