ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code) : 158 406 4112

Password: Geriatric62

ลงข่าว ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment