ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code) : 578 190 885

Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment