ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ :วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code): 893 4153 5069

Password: addt

ลงข่าว ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment