ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code): 574 008 760

Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment